PRÍBEH ARKTICKÉHO KVETU

Myšlienka vytvoriť kolekciu Nebeských kvetov vznikla v roku 1986 vo francúzskych Alpách pri bežkovaní, keď si Ján Zoričák palicou kreslil do snehu a cez noc jeho kresby dotvorili svojimi stopami lesné zvieratá. Celých 5 rokov tvoril jedinečné kvety, ktorých základom kompozície je vertikála podriadená gravitačnému zákonu. Viac ako sedemsto kvetov bolo rozosiatých na piatich kontinetoch. Sú ozdobou verejných aj súkroných zbierok, posledné dva mali byť umiestnené na severnom a južnom póle a kruh by sa uzavrel.

24. apríla 1993 bol deň, kedy sa majstrové dielo dotklo ľadu za polárnym kruhom a aspoň na chvíľu zdobilo strechu sveta. Po 30-tich rokoch rozkvitol 24.11.2023 v plnej kráse v Artur Gallery a 25.11.2023 si na pobyt za polárnym kruhom zaspomínali, umelec a sponzor 1. slovenskej severopolárnej expedície – Artktický kvet, Ján Zoričák a polárnik Peter Valušiak.

Zdieľajte nás

0 comments on “PRÍBEH ARKTICKÉHO KVETU

Comments are closed.