Informácie o ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, Vašich právach a ich uplatňovaní sú umiestnené na našej hlavnej webovej stránke  www.therme.sk.